I. világháborús emlékmű - Mór

látnivalók Móron

I. világháborús emlékmű - Mór

A város közepén a Szent István tér és a Kapucinus tér határán található az I. világháborús emlékmű. A Bory Jenő által 1932-ben készült alkotás, a katonaszobor és felirat őrzi az I. vi­lágháború halottainak emlé­két.
  • 

    Móri látnivalók

    • Luzsénszky - Láncos-kastély - Mór

      Mór
      Építtette a Luzsénszky család 1790-ben, nevét az előtte húzódó lánckerítésről kapta. A város főterének meghatároz...

    • Lamberg-kastély - Mór

      Mór
      Egyemeletes barokk kastély, mely gróf Lamberg Antal megbízásából Fellner Jakab tervei alapján épült 1766-ban. Gazdag töm...

    • Kapucinus-templom és rendház - Mór

      Mór
      A Kapucinus tér keleti oldalának széles, lépcsőzetesen megközelíthető magaslatán 1701-ben épített templom Mór jellegze...

    • Magyar-templom - Mór

      Mór
      A városközpontban meredek, részben támfallal erősített magaslaton helyezkedik el. Mór középkori plébánia-templomának h...

    • Református-templom - Mór

      Mór
      Szabadon álló, téglalap ala­kú épület, homlokzathoz csatla­kozó gúlasisakú toronnyal. A torony felső része 1880-as é...

    • Szent Vendel kápolna - Mór

      Mór
      Fogadalmi kápolnaként épít­te­t­te Weber József és felesé­ge, Szent Lénárd és Szent Vendel tisz­­te­letére, az 1...

    • Szent Rókus kápolna - Mór

      Mór
      Neogótikus stílusú kápolna a homlokzat bal olda­lán álló hegyes, sisakos toronnyal. A kápol­nát a kolera járvány eml...

    • Szent Orbán kápolna - Mór

      Mór
      A Kecske-hegy gerincén egy hatalmas fa tövében álló, ba­rokk stí­lusjegyeket hor­do­zó szőlőhegyi kápolnát, közism...

    • Kápolna - Mór Árkipuszta - Mór

      Mór
      1740-ben építették a Mór Árkipusztán emelt kápolnát. Barokk fa oltára Nepumuki Szent János szoborral jelentős műemlé...

    • Volt Lamberg-pince - Mór

      Mór
      A présházak és a pincesorok a bortermelő kultúra és a népi építészet jellegzetes elemei, amelyek barokk, klasszicista ro...

    • Présház - Mór

      Mór
      A présházak és a pincesorok a bortermelő kultúra és a népi építészet jellegzetes elemei, amelyek barokk, klasszicista ro...

    • Nepomuki Szent János szobor - Mór

      Mór
      Nepomuki Szent János szobrát fehér mészkőből állíttatta Hochburg Domonkos özve­gye 1746-ban. Jelenleg a Kapucinus-templo...

    • Szent Flórián szobor - Mór

      Mór
      A Szent Flórián szobrot Luzsénszkyné Berényi Erzsébet 1745-ben állí­tott szobra helyére mészkőből emeltette báró Lu...

    • Kálvária a katolikus temetőben - Mór

      Mór
      A História Domus szerint 1739-bál származik a 3 kereszt korpusz a katolikus temetőben, Mária és Szent János álló, Mária ...

    • 1848-as honvéd emlékmű - Mór

      Mór
      Fejér megye első 1848-as emlékművét több ezer ünneplő jelenlétében avatták fel a vesztes móri csata elesettjeinek eml...

    • I. világháborús emlékmű - Mór

      Mór
      A város közepén a Szent István tér és a Kapucinus tér határán található az I. világháborús emlékmű. A Bory Jenő ...

    • Szent György szobor és II. világháborús emlékmű - Mór

      Mór
      A Szent György szobrot és II. világháborús emlékművet a II. világháború elesetteinek emlékére állíttatta Mór város...

    • Német emlékmű - Mór

      Mór
      A város 1998-ban emelt emlékművet a németek betelepülésének 300. és elűzésének 50. évfordulójára. A Rigó István á...

    • Boldog Gizella szobor - Mór

      Mór
      A Boldog Gizella szobrot, Nagy Benedek alkotását 2001-ben, a millennium jegyében a Móri Városvédô és Szépítô Egyesület...

    • 1956-os emlékmű - Mór

      Mór
      Az emlékművet az 1956-os forradalom és sza­­­badságharc 50. évfordu­lójára emeltette Mór Város Önkor­mányzata. A M...

    oldalak: 1 |
    
    1 |  
Település ismertető
  • Mór

    A magyar kisvárosok egyik gyöngyszeme a közel 15.000 lakosú Mór, Magyarország Közép-dunántúli részén, a Vér...

Szállások Móronés környékén